German
English
Turkish
French
Italian
Spanish
Russian
Indonesian
Urdu
Arabic
Persian

Soru 232:

İncilde şöyle diyor: O sizi Kutsal Ruhla ve ateşle vaftiz edecek. (bkz. Matta 3,11) Bu ateşle vaftiz neye benziyor? (TR)

 

Yanıt: Soruyu soran Matta İncilinin üçüncü bölümünde Vaftizci Yahyanın vaazını aktaran bölümü kastetmektedir. Vaftizci Yahya 11. ve 12. ayetlerde şöyle demektedir: Gerçi ben sizi tövbe için suyla vaftiz ediyorum, ama benden sonra gelen benden daha güçlüdür. Ben O'nun çarıklarını çıkarmaya bile layık değilim. O sizi Kutsal Ruh'la ve ateşle vaftiz edecek. Yabası elindedir. Harman yerini temizleyecek, buğdayını toplayıp ambara yığacak, samanı ise sönmeyen ateşte yakacak. Ateş, su gibi cismani olmayan ancak ondan daha etkin olan bir arıtma, arınma aracıdır; Eski Ahitte (bkz. Yeşaya 1,25; Zekeriya 13,9; Malaki 3,2-3; Sirak 2,5) ateş, Tanrının egemence müdahelesinin ve Onun ruhları arıtan Ruhunun sembolüdür.

 

Bize ulaşınız

J. Prof. Dr. T. Specker,
Prof. Dr. Christian W. Troll,

Kolleg Sankt Georgen
Offenbacher Landstr. 224
D-60599 Frankfurt
Mail: fragen[ät]antwortenanmuslime.com

Yazıcılar hakkında bilgi?