German
English
Turkish
French
Italian
Spanish
Russian
Indonesian
Urdu
Arabic
Persian

Soru 24:

İncilde Üçlübirlik adına yapılmış bir vaftiz gösterebilir misiniz? Bütün vaftizler İsa Mesih adıyla gerçekleştirilmiştir. (TR)

 

Yanıt: Vaftiz arıtır, kutsar ve Tanrı önünde doğru kılar. Rab İsa ve Kutsal Ruhun adıyla vaftiz olan Tanrıyı hoşnut eder, vaftiz onu Tanrı önünde (teolojik ifadeyle) aklar. Vaftiz olan kişi vaftiz aracılığıyla Mesihin bir üyesi ve Kutsal Ruhun tapınağı haline gelir (bkz. İncil, Korintlilere 1.Mektup 6,12-20, özellikle 15. ve 19. ayetler). Vaftiz olan kişi Tanrının bir çocuğu (İncil, Galatyalılara Mektup 4,5-7), Mesihin kardeşi ve ortak mirasçısı (bkz. İncil, Romalılara Mektup 8,17; Galatyalılara Mektup 3,28) olur. Vaftizin İsa Mesih adıyla (İncil, Havarilerin İşleri 10,48 ve 19,5) olması daha çok kişinin İsanın taraftarı, İsaya ait olması durumunu belirtmektedir ve Vaftizci Yahyanın vaftizinden ayırtetmek anlamını da taşımaktadır. Vaftiz hakkında bu şekilde bahsedilmesi, eskiden vaftizde yalnızca Mesihin anıldığı eski bir ifadeyi kelime kelimesine aktarmak değildir. Tam tersine havarisel öğreti, başlangıçtan beri kullandığı Baba, Oğul ve Kutsal Ruhun adıyla sözlerinin (İncil, Matta 28,19) İsanın verdiği buyruğa tamamen uygun olduğuna inanmaktaydı.

Bize ulaşınız

J. Prof. Dr. T. Specker,
Prof. Dr. Christian W. Troll,

Kolleg Sankt Georgen
Offenbacher Landstr. 224
D-60599 Frankfurt
Mail: fragen[ät]antwortenanmuslime.com

Yazıcılar hakkında bilgi?